recuperación histórica persoal, familiar e colectiva!

quinta-feira, setembro 28, 2006

hoxe xardins do bispo cesareo


Este foi o quiosco-librería (estilo mozárabe) de José Rodríguez Faílde. Nos primeiros días do "glorioso alzamiento" queimáronllo uns "incontrolados" (falange) e fóronlle, posteriormente, a depositar as cinzas á porta da súa casa.
Seu pecado era que non vendía prensa de dereitas.

Sem comentários: